(01/10/2020)

Mạng lưới VEES – NET được sáng lập bởi các thành viên sau:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST): https://www.hust.edu.vn/

Trường Đại học công nghiệp Vinh (IUV): http://www.iuv.edu.vn/

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (UD – UTE); http://ute.udn.vn/

Trường Đại học Nha Trang (NTU): http://www.ntu.edu.vn/

Trường Đại học Tây Nguyên (TNU): https://www.ttn.edu.vn/

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM): http://hcmussh.edu.vn/

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TMU): https://tdmu.edu.vn/

Trường Đại học Trà Vinh (TVU): https://www.tvu.edu.vn/

Mạng lưới VEES – NET được hỗ trợ bởi các tổ chức cộng tác viên sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam: https://moet.gov.vn/

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: https://vcci-hcm.org.vn/

Công ty Giải pháp Tài năng Tầm nhìn trẻ (AIESEC): https://aiesec.vn/